poziom%20EFRR    Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku 
jako elementów europejskiego Szlaku Jakubowego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020, 
Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoHARMONOGRAM PROJEKTU PREZENTUJĄCY POSTĘP PRAC


W okresie od 19 października 2017 roku do 22 listopada 2017 roku w ramach realizowanego projektu pn. „Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów europejskiego Szlaku Jakubowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

w Kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku wykonano następujący zakres prac tj:
−    w całości:
•    roboty przygotowawcze,
•    naprawy tynków oraz konstrukcja,
•    remont, renowacja konstrukcji drewnianych stropów sufitów,
•    malowanie stolarki drzwiowej,
•    naprawa odsłoniętych elementów ceglanych- żebra nietynkowane łęki
w prześwitach witraży,
•    wykończenia tynków wewnętrznych,
•    polichromia sufitowa oraz ścienna prezbiterium,
•    tynki oraz renowacja ścian na wieży,
•    schody na wieży,
•    remont i przebudowa instalacji elektrycznych,
•    dach nad prezbiterium wraz z konstrukcją,
•    renowacja stolarki drzwiowej zewnętrznej,
•    inne roboty.
−    częściowo zostały wykonane:
•    witraże,
•    renowacja ścian elewacji Kościoła,
•    renowacja cokołu,
•    osłony witraży.
natomiast w Kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Słupsku wykonano:
−    w całości:
•    konserwacje i malowanie ścian i sklepienia – rusztowania wewnętrzne,
•    naprawa odsłoniętych elementów ceglanych – słupy i żebra,
•    konserwacja więźby dachowej,
•    roboty remontowe na chórze.
−    częściowo zostały wykonane:
•    chór,
•    renowacja witraży,
•    osłony witraży.

Poniże zdjęcia pokazują realizację powyższych zakresów prac.
KOŚCIÓŁ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO W SŁUPSKU

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
20161107_082247
20161125_090710
20170104_113622
20170104_113625
20170830_085459
20170830_085524
20171206_145743

NAPRAWY TYNKÓW ORAZ KONSTRUKCJA

20161230_120121
20170104_090420
20170110_132021
20170112_131042
20170113_130256
20170118_080150

REMONT, RENOWACJA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH STROPÓW SUFITÓW
MALOWANIE STOLARKI DRZWIOWEJ

20170130_090300
20170130_090411
20170203_091523
20170207_123745
20170207_123756
20170207_123808
20170209_141447
20170209_141509
20170209_141625
20170710_152402
20170710_152519
20170710_152523

NAPRAWA ODSŁONIĘTYCH ELEMENTÓW CEGLANYCH- ŻEBRA NIETYNKOWANE ŁĘKI W PRZEŚWITACH WITRAŻY

20170207_121730
20170207_121733
20170207_121737
20170207_121745(0)
20170207_121745
20170207_122541
20170207_122546

WYKOŃCZENIA TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH

20170130_090548
20170201_122400
20170313_083214
20170313_083415
20170313_083501
20171009_092629
20180108_083349
Tynkowanie3

POLICHROMIA SUFITOWA ORAZ ŚCIENNA PREZBITERIUM

20171207_092430_002
IMG_6589
IMG_6590
IMG_6591
IMG_6592
IMG_6593
IMG_6594
IMG_6595
IMG_6604
IMG_6605


TYNKI ORAZ RENOWACJA ŚCIAN NA WIEŻY

SCHODY NA WIEŻYREMONT I PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH


DACH NAD PREZBITERIUM WRAZ Z KONSTRUKCJĄ


RENOWACJA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ
INNE ROBOTY


 
RENOWACJA ŚCIAN ELEWACJI KOŚCIOŁA
RENOWACJA COKOŁUOSŁONY WITRAŻY


KOŚCIÓŁ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO W SŁUPSKU

KONSERWACJE I MALOWANIE ŚCIAN I SKLEPIENIA – RUSZTOWANIA WEWNĘTRZNE

NAPRAWA ODSŁONIĘTYCH ELEMENTÓW CEGLANYCH – SŁUPY I ŻEBRA

KONSERWACJA WIĘŹBY DACHOWEJROBOTY REMONTOWE NA CHÓRZE
RENOWACJA WITRAŻY

OSŁONY WITRAŻY