poziom%20EFRR    Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku 
jako elementów europejskiego Szlaku Jakubowego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020, 
Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoHARMONOGRAM PROJEKTU PREZENTUJĄCY POSTĘP PRAC


W okresie od 23 listopada 2017 roku do 18 grudnia 2017 roku w ramach realizowanego projektu pn. „Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów europejskiego Szlaku Jakubowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

w Kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku wykonano następujący zakres prac tj:
−    w całości:
•    witraże,
•    renowacja ścian elewacji Kościoła,
•    renowacja cokołu.

−    częściowo zostały wykonane:
•    osłony witraży.
natomiast w Kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Słupsku wykonano:
−    w całości renowacje witraży.

Poniże zdjęcia pokazują realizację powyższych zakresów prac.
KOŚCIÓŁ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO W SŁUPSKU

WITRAŻE
20161213_122453
20161219_121236
20161220_080627
20161220_082217
20170130_084903
20171108_132923
20171108_132930
20171116_113952
20171116_114016
20171120_090821

RENOWACJA ŚCIAN ELEWACJI KOŚCIOŁA

20171013_084428(0)
20171013_141620
20171016_131628
20171020_131835
20171020_131844
20171026_150032
20171030_152548
20171030_152552
20171123_093055
20171124_090149
20171124_090152
20171124_090154
20171127_091018
20171129_095950
20180108_083211
20180108_083222
20180110_100629
20180110_100633
20180110_100714
20180110_100835
20180110_100859
20180110_100908
20180110_100938
20180110_101013
20180110_102414

RENOWACJA COKOŁU

20170405_153708
20170419_073418
20171124_143314
20171124_143411
20171205_104954
20171205_104959
20180110_100009
20180110_100012

OSŁONY WITRAŻY

20171121_104350
20171121_104352
20171121_104404
20171124_090149
20171124_090154
20171127_091001
20171127_091009
20171128_145531
20171128_145539
20171128_145609
20171129_080452
20171129_080455
20171129_080459
20171129_095950

KOŚCIÓŁ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO W SŁUPSKU


RENOWACJA WITRAŻY
20170322_132907
20170322_133022
20170522_071845
20170522_071938
20170601_103534
20170731_091256
20170731_093206