logo_rpo

Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku
jako elementów europejskiego Szlaku Jakubowego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3
Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


button_strona-glowna button_szlak-jakubowy button_kosciol-mariacki button_kosciol-nsj button_galeria button_kontakt


 W galerii zamieszczone są fotografie dokumentujące realizację projektu. Całość podzielona jest na katalogi odnoszące się do remontu jednej jak i drugiej świątyni. Fotografie są jedynie zapisem dokonujących się zmian. Aby unaocznić sobie to co się dokonuje warto być w tym momencie "niewiernym Tomaszem" - przyjść, zobaczyć a nawet dotknąć... Zapraszamy!

Remont Kościoła Mariackiego w Słupsku - chór

Remont Kościoła Mariackiego w Słupsku - kolorystyka wnętrza

Remont Kościoła Mariackiego w Słupsku - architektura i wyposażenie

Remont Kościoła Mariackiego w Słupsku - sklepienia

Remont Kościoła Mariackiego w Słupsku - stolarka

Remont Kościoła Mariackiego w Słupsku - wieża

Remont Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku - apsyda

Remont Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku - elewacja

Remont Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku - klatka schodowa + salki

Remont Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku - kościół + instalacja elektryczna

Remont Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku - kruchta

Remont Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku - odkrywki malarskie

Remont Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku - ołtarz boczny

Remont Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku - ołtarz NawrockiegoBaner_1Copyright © Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Słupsku & Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku