poziom%20EFRR    Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku 
jako elementów europejskiego Szlaku Jakubowego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020, 
Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoHARMONOGRAM PROJEKTU PREZENTUJĄCY POSTĘP PRAC


W okresie od 7 listopada 2016 roku do 14 grudnia 2016 roku w ramach realizowanego projektu pod nazwą: „Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów europejskiego Szlaku Jakubowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  

w Kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku wykonano następujący zakres prac tj:
−    w całości dach nad prezbiterium wraz z konstrukcją,
−    w części tynki oraz renowacje ścian na wieży, pozostała cześć realizowana będzie w późniejszym terminie,
−    oraz w części wykonano schody na wieży.
Natomiast w Kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Słupsku wykonano:
−    w całości konserwację więźby dachowej,  
−    częściowo została zrealizowana konserwacja i malowanie ścian i sklepienia – rusztowania wewnętrzne,
−    a także rozpoczęto prace nad remontem chóru.

Poniże zdjęcia pokazują realizację przedstawionego wyżej zakresu prac.

DACH NAD PREZBITERIUM – KOŚCIÓŁ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO W SŁUPSKU

20161018_123205
20161018_123841
20161024_093611
20161024_093617
20161024_112535
20161024_112544
20161024_112553
20161024_112628
20161025_112155
20161025_120648
20161025_120656
20161026_080302
20161026_080307
20161027_133136
20161027_133156
20161029_111555
20161029_111606
20161103_143637
20161103_143649
20161107_082300
20161116_095242
20161116_095246
20161116_095445


REMONT WIEŻY KOŚCIÓŁ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
W SŁUPSKU

20161115_073825
20161115_073943
20161115_074004
20161115_074021
20161115_074039
20161116_143256
20161121_082243
20161121_082305
20161121_084654
20161123_092603
20161123_092617
20161123_092621
20161123_092624
20161124_134641
20161124_134647
20161124_134706
20161124_134717
20161206_083852
20161206_083854
20161207_141617(0)
20161215_090937
20161215_090952
20161215_093831
20161215_093833
20161215_094859
20161220_115307
20161222_140352
20170104_113622
20170110_075710
20170110_075715
20170110_075721
20170120_091443

PRACE NAD KONSERWACJĄ WIĘŹBY DACHOWEJ, CHÓRU ORAZ KONSERWACJĄ I MALOWANIEM ŚCIAN SKLEPIENIA KOŚCIOŁA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO W SŁUPSKU
 

20161012_125025
20161017_153148
20161017_153153
20161018_112729
20161018_112823
20161018_112901
20161019_074115
20161019_074210
20161019_123107
20161019_123139
20161019_124501
20161019_124509
20161021_073154
20161021_073202
20161021_073215
20161021_120951
20161021_121006
20161021_121021
20161021_121027
20161021_121037
20161021_121838
20161024_120713
20161026_124244
20161026_124406
20161110_091907
20161110_092112
20161110_092115
20161110_092130
20170131_130439
20170202_140357
20170208_095459
20170214_112413
20170222_095213
20170224_122042