poziom%20EFRR    Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku 
jako elementów europejskiego Szlaku Jakubowego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020, 
Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegobutton_strona-glowna-aktualnosci
button_o-projekcie button_szlak-jakubowy
button_kosciol-mariacki
button_kosciol-serca-jezusowego


CZAS PODSUMOWAŃ (Publikacja)

Dobiega końca realizacja projektu "Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku...

Banery promujące realizację projektu w kościele NMP Królowej Różańca Świętego i Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku - 19 marca 2018                                                                                                           (zobacz)

Pocztówki promujące realizację projektu w kościele NMP Królowej Różańca Świętego i Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku - marzec 2018

Harmonogram projektu
prezentujący postęp prac
W okresie od 19 grudnia 2017 roku do 19 lutego 2018 roku w ramach realizowanego projektu...


                                                                                                                      (czytaj dalej)

Broszura promująca realizację projektu w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku - luty 2018

Pocztówki promujące realizację projektu w kościele NMP Królowej Różańca Świętego w Słupsku i Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku - luty 2018

Broszura promująca realizację projektu w kościele NMP Królowej Różańca Świętego w Słupsku - styczeń 2018

"Głos Pomorza" o słupskich kościołach

12 stycznia 2018 roku w lokalnym dodatku do "Głosu Pomorza" ukazał się materiał autorstwa Pana Zbigniewa Mareckiego dotyczący realizacji w dwóch słupskich kościołach projektu...

                                                                                                                             (czytaj dalej)

Wywiad z Panią Konserwator

9 stycznia 2018 na stronie internetowej "Głosu Pomorza" umieszczono wywiad, jakiego udzieliła Pani Krystyna Mazurkiewicz - Palacz, kierownik słupskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Treść wywiadu  dotyczy  realizacji  projektu w dwóch słupskich świątyniach....
                                                                                                                                                                                         (czytaj dalej)

Ulotki promujące realizację projektu w kościele NMP Królowej Różańca Świętego i Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku - grudzień 2017


Plakaty promujące realizację projektu w kościele NMP Królowej Różańca Świętego i Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku - grudzień 2017


Wieża kościoła Mariackiego (publikacja)

Wieża jest tym elementem architektury, który zawsze góruje nad innymi. W zależności od okresu historii, stylu architektonicznego czy środowiska kulturowego wieże bywają strzeliste lub przysadziste, zwieńczone ozdobnym hełmem lub nieskomplikowanym okryciem dachowym...
                                                                                                               (czytaj dalej)

KONFERENCJA
                                   
W dniu 29 września 2017 roku w Ratuszu Miejskim w Słupsku odbyła się I Słupska Konferencja Renowacji Zabytków...

                                                                                                                     (czytaj dalej)

"Głos Pomorza" o realizacja projektu

8 listopada 2017 na łamach "Głosu Pomorza" ukazał się artykuł informujący o postępach prac przy realizacji projektu. Prace te przebiegają zgodnie z harmonogramem. Do artykułu wkradł się jednak mały błąd: wszystkie prace zostaną zakończone do marca 2018 roku a nie 2019 jak podano w artykule.
                                                                                                               (czytaj dalej)

Harmonogram projektu
prezentujący postęp prac
W okresie od 20 lipca 2017 roku do 18 października 2017 roku w ramach realizowanego projektu...


                                                                                                                      (czytaj dalej)

Harmonogram projektu
prezentujący postęp prac
W okresie od 20 września 2017 roku do 18 października 2017 roku w ramach realizowanego projektu...


                                                                                                                      (czytaj dalej)

Czy wie Pan? Pani...?” (publikacja)

W dniach 30 września i 01 października 2017 roku przeprowadzono ankietę na temat projektu „Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku...
                                                                                                              (czytaj dalej)

Plakaty promujące realizację projektu w kościele NMP Królowej Różańca Świętego i Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku - wrzesień 2017Realizacja projektu w kościele Mariackim (publikacja)
Korzystając z różnych źródeł (internet, publikacje książkowe, prasa) można znaleźć wiele różnych rycin i fotografii...
                                                                                          (czytaj dalej)

Harmonogram projektu
prezentujący postęp prac
W okresie od 24 sierpnia 2017 roku do 19 września 2017 roku w ramach realizowanego projektu...


                                                                                                                      (czytaj dalej)

Ulotki promujące realizację projektu w kościele NMP Królowej Różańca Świętego i Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku - sierpień 2017
    

Prezbiterium w kościele NSJ w Słupsku (publikacja)

Prezbiterium kościoła Najświętszego Serca Jezusa w Słupsku, a właściwie fatalny stan polichromii w tym prezbiterium...
                                                                                                              (czytaj dalej)

Harmonogram projektu
prezentujący postęp prac
W okresie od 20 lipca 2017 roku do 23 sierpnia 2017 roku w ramach realizowanego projektu...


                                                                                                                      (czytaj dalej)

Kruchta w kościele NSJ w Słupsku (publikacja)

W ramach projektu „Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów europejskiego Szlaku Jakubowego...
                                                                                                             (czytaj dalej)

Harmonogram projektu
prezentujący postęp prac
W okresie od 22 czerwca 2017 roku do 19 lipca 2017 roku w ramach realizowanego projektu...


                                                                                                                      (czytaj dalej)

Plakaty promujące realizację projektu w kościele NMP Królowej Różańca Świętego oraz kościele Najświetszego Serca Jezusowego w Słupsku - czerwiec 2017


Hipoteza przeciwko hipotezie

W maju 2017 roku lokalne i niektóre ogólnopolskie media przekazały sensacyjną informację o odkrytych podczas remontu kościoła Mariackiego...
                                                                                                             (czytaj dalej)

Harmonogram projektu
prezentujący postęp prac
W okresie od 12 maja 2017 roku do 21 czerwca 2017 roku w ramach realizowanego projektu...


                                                                                                                      (czytaj dalej)

Festyn, festyn...

18 czerwca 2017 roku na placu przy kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku odbył się Festyn Parafialny...
                                                                                                              (czytaj dalej)

Ulotka promująca realizację projektu w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku - czerwiec 2017


Broszura promująca realizację projektu w kościele NMP Królowej Różańca Świętego w Słupsku - maj 2017


Broszura promująca realizację projektu w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku - maj 2017


Folder promujący realizację projektu w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku (konkurs rysunkowy) - maj 2017

Ulotka promująca realizację projektu w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku - maj 2017
        


Kredką malowany "Remont kościoła"  (publikacja)

Na przełomie kwietnia i maja 2017 roku przeprowadzono konkurs  plastyczny pt. „Remont kościoła”, dotyczący realizacji projektu...
                                                                                                            (czytaj dalej)

Harmonogram projektu
prezentujący postęp prac
W okresie od 12 kwietnia 2017 roku do 11 maja 2017 roku w ramach realizowanego projektu...

                                                                                                            (czytaj dalej)

Harmonogram projektu
prezentujący postęp prac
W okresie od 9 marca 2017 roku do 11 maja 2017 roku w ramach realizowanego projektu...


                                                                                                            (czytaj dalej)

Folder promujący realizację projektu w kościele NMP Królowej Różańca Świętego i kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku - kwiecień 2017
Widoczne efekty realizacji projektu


Prace przy realizacji projektu postępują zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Widać już efekty - oba słupskie kościoły nabierają blasku.                  
                                                                                                             (czytaj dalej)

Więcej światła... (publikacja)
Kiedy zaczynaliśmy remont kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku napotkaliśmy nie tylko na trudności natury technicznej...
                                                                                                              (czytaj dalej)

Realizacja projektu w mediach regionalnych


O projekcie restauracji dwóch słupskich kościołów informują lokalne media.
                                                                                                             (czytaj dalej)

Harmonogram projektu
prezentujący postęp prac
W okresie od 8 marca 2017 roku do 11 kwietnia 2017 roku w ramach realizowanego projektu...


                                                                                                            (czytaj dalej)

                    Wywiad z Księdzem Proboszczem 

Jerzym Urbańskim 

(08 marca 2017 r.)(czytaj dalej)
     


Broszura promująca realizację projektu w kościele NMP Królowej Różańca Świętego w Słupsku - marzec 2017


Pocztówki promujące realizację projektu w kościele NMP Królowej Różańca Świętego i Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku - marzec 2017

Plakaty promujące realizację projektu w kosciele NMP Królowej Różańca Świętego oraz kościele Najświetszego Serca Jezusowego w Słupsku - marzec 2017


Plakaty promujące realizację projektu w kosciele NMP Królowej Różańca Świętego oraz kościele Najświetszego Serca Jezusowego w Słupsku - luty 2017.


Plakat promujący realizację projektu w kosciele NMP Królowej Różańca Świętego oraz kościele Najświetszego Serca Jezusowego w Słupsku - luty 2017.


Harmonogram projektu
prezentujący postęp prac


W okresie od 01 lutego 2017 roku do 08 marca 2017 roku w ramach realizowanego projektu...


                                                                                                            (czytaj dalej)

Harmonogram projektu
prezentujący postęp prac

W okresie od 15 grudnia 2016 roku do 31 stycznia 2017 roku w ramach realizowanego projektu...    
                                                                                                                          (czytaj dalej)

Ulotka promująca realizację projektu w kościele NMP Królowej Różańca Świętego w Słupsku - grudzień 2016.
          

Harmonogram projektu
prezentujący postęp prac

W okresie od 7 listopada 2016 roku do 14 grudnia 2016 roku w ramach realizowanego projektu...


                                                                                                                      (czytaj dalej)

JAK TO SIĘ ZACZĘŁO...” (publikacja)Z inicjatywy ks. Zbigniewa Krawczyka, proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Słupsku przy ul. Dominikańskiej 1, w partnerstwie z ks. Jerzym Urbańskim...

                                                                                                                (czytaj dalej)

Tablice informujące o realizacji projektu w kościele NMP Królowej Różańca Świętego i Najswiętszego Serca Jezusowego w Słupsku
(zobacz)  

Ulotki promujące realizację projektu w kosciele NMP Królowej Różańca Świętego oraz kościele Najświetszego Serca Jezusowego w Słupsku - wrzesień 2016

"SERCE JEZUSOWE – KOŚCIÓŁ NA GÓRCE" (publikacja)

                                         „Tu gdzie w złomach murów praecha
                                         budzą się z martwych spłoszony
                                         wiekowy sen chrzęści zbroja
                                         tępo dudni krok straży
                                         brzęk łańcucha stuk kopyt
                                         miesza się z szumem opon”…
...
                                                                                                      (czytaj dalej)

Broszury promujące realizację projektu w kościele NMP Królowej Różańca Świętego i kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku - lipiec 2016

Wywiad z Księdzem Proboszczem 

Zbigniewem Krawczykiem 

(27 lipca 2016 r.)

(czytaj dalej)


Unijne wsparcie dla słupskich zabytków


Kolejne obiekty zabytkowe z województwa Pomorskiego zyskały unijne dofinansowanie.Wśród nich szczególne miejsce zajął Słupsk...

 Baner_1

Copyright © Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Słupsku & Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku


mapa_dotacji