poziom%20EFRR    Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku 
jako elementów europejskiego Szlaku Jakubowego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020, 
Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoKruchta w kościele NSJ w Słupsku (publikacja)


W ramach projektu „Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów europejskiego Szlaku Jakubowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przywracany jest blask obu słupskim świątyniom. W kościele Najświętszego Serca Jezusowego trwające prace łatwo zauważyć dzięki rozstawionym na zewnątrz rusztowaniom. Właśnie przywracane jest piękno ceglanej elewacji.
Jeżeli otworzymy odnowione masywne drzwi główne znajdziemy się w przedsionku zwanym również kruchtą. Wbrew pozorom jest to bardzo ważne pomieszczenie, ponieważ w dni powszednie poza nabożeństwami kościół jest zamykany ze względów bezpieczeństwa metalową kratą oddzielającą nawę od kruchty. Osoby odczuwające potrzebę odwiedzenia kościoła mogą to zrobić wchodząc właśnie do kruchty.
Kruchta przed remontem była bardzo nieciekawa. Tynk na ścianach ulegał sukcesywnej destrukcji pod wpływem wody sączącej się z niezabezpieczonych okien. Farba na ścianach pierwotnie biała, bezpośrednio przed remontem była brudna i nieestetyczna. Trudno, żeby było inaczej, kiedy ostatni remont miał miejsce w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku – ponad czterdzieści lat temu.
Drzwi wejściowe mimo swojej masywności pozostawiały wiele do życzenia. W oczy rzucały się przede wszystkim przetarcia warstw farby olejnej. Dzięki tym przetarciom okazało się, że warstw było siedem a malowanie stanowiło jedyny sposób poprawiania stanu drzwi. Dzięki realizacji projektu drzwi zyskały zupełnie nowy wymiar estetyczny. Odnowione i uzupełnione powierzchnie skrzydeł zostały pokryte bezbarwnym lakierem, dzięki czemu widać wyraźnie rysunek słojów drewna. Odnowiono również i wyeksponowano zawiasy. Drzwi są zawsze wizytówką budynku. W przypadku kościoła wizytówka ta nabiera charakteru głęboko symbolicznego. W Ewangelii wg św. Jana Chrystus określa siebie jako bramę lub drzwi do owczarni. Każdy, kto chce wejść do wnętrza musi przejść przez Chrystusa.
Kościół Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku leży na trasie Szlaku Jakubowego. Piękne, otwarte drzwi zachęcają do wejścia i świadczą o gościnności gospodarzy. Pielgrzymi, którzy będą zmierzali w kierunku Santiago de Compostela zawsze będą mogli wejść choćby do kruchty kościoła, aby odpocząć po trudach wędrówki.
Przestrzeń kruchty zamykają drugie drzwi, które odgradzają ją od nawy kościoła. Te drzwi również poddano zabiegom renowacji. One także jak i drzwi wejściowe zostały pomalowane bezbarwnym lakierem. Mają one zupełnie inny charakter od drzwi wejściowych. Są przeszklone i lżejsze w swojej konstrukcji. Przeszklenie umożliwia optyczny kontakt z tym co dzieje się w nawie kościoła ludziom, którzy z różnych powodów pozostają w kruchcie.
Pomieszczenie to jest wyposażone w oświetlenie elektryczne ale główne źródło światła stanowią cztery otwory okienne (po dwa z lewej i prawej strony) wypełnione przezroczystym i bardzo jasnym szkłem witrażowym. Poprzednio otwory te były pozbawione kanałów odprowadzających wodę. Podczas obecnego remontu kanały takie zostały zainstalowane aby woda gromadząca się na skutek różnicy temperatur nie spływała po ścianach ale została wyprowadzona na zewnątrz kościoła.
Ponieważ tynki na ścianach kruchty były mocno sfatygowane przede wszystkim z powodu wilgoci, podczas remontu zostały zbite a ściany w dolnej części odgrzybione. Położono nowe tynki i pokryto je świeżą, jasną farbą. Podnosi to zdecydowanie estetykę tego pomieszczenia a dodatkowo je rozświetla.
W kruchcie kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku znajdują się dwie niezbyt głębokie nisze – jedna po lewej a druga po prawej stronie. Przed remontem w miejscach tych umieszczone były duże figury Apostołów Piotra i Pawła. W czasie remontu figury zostały czasowo wyniesiono a same nisze konstrukcyjnie naprawione i odświeżone. Już wkrótce figury powrócą na swoje miejsce. Pełnią one rolę wymownego symbolu.
Kościół potrafi połączyć w jedno krańcowo różnych ludzi – pod względem temperamentu, poziomu intelektualnego, stanu posiadania czy wreszcie płci (to ostatnie pewnie najmniej dotyczy Piotra i Pawła).
Dzięki realizowanemu projektowi „Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów europejskiego Szlaku Jakubowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ta z pozoru nic nie znacząca kruchta uczy nas, że trzeba likwidować podziały i dążyć do jedności. Począwszy od najmniejszych wspólnot jakimi są rodziny, poprzez większe, lokalne, narodowe aż po wspólnotę narodów jaką jest Europa.

20170207_121849
20170207_121858
20170207_121901
20170207_121908(0)
20170207_144013
20170313_083124
20170313_083126
20170313_083141
20170313_083318
20170313_083332
20170313_083336
20170613_155559
20170613_155604
20170706_091928
20170706_113311
20170731_084832
20170731_084839
20170731_084847
20170802_145823
20170802_145836
20170802_145849
20170918_082747
20171004_154537
20171005_082448
20171012_143553
20171012_143607
20171012_143610
20171012_143621
20171012_143624