poziom%20EFRR    Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku 
jako elementów europejskiego Szlaku Jakubowego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020, 
Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoHARMONOGRAM PROJEKTU PREZENTUJĄCY POSTĘP PRAC


W okresie od 15 grudnia 2016 roku do 31 stycznia 2017 roku w ramach realizowanego projektu pod nazwą: „Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów europejskiego Szlaku Jakubowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 


w Kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku wykonano następujący zakres prac tj:

        w całości tynki oraz renowację ścian na wieży,

        w całości schody na wieży,

        częściowo zostały wykonane witraże,

        oraz w części zrealizowano remont i przebudowę instalacji elektrycznej.

natomiast w Kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Słupsku wykonano:

        w całości konserwację więźby dachowej, 

        częściowo została zrealizowana konserwacja i malowanie ścian i sklepienia – rusztowania wewnętrzne,

        rozpoczęto prace nad renowacją witraży,

        wykonano naprawę odsłoniętych elementów ceglanych – słupy i żebra,

        a także rozpoczęto pracę nad chórem.

 

Poniższe zdjęcia pokazują realizację wymienionych zakresów prac.

 

REMONT STRYCHU I ELEKTRYKI – KOŚCIÓŁ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO W SŁUPSKU

20161206_121144

20161206_121139

20161212_121213

20161212_121235

20161212_121242

20161212_121247

20161206_121154

20161206_121511

20161214_131343

20170104_113251

20170104_113319

20170104_113311

20170104_113331

REMONT WIEŻY KOŚCIÓŁ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO W SŁUPSKU

20161115_073825

20161115_073943

20161115_073816

20161115_073811

20161115_074039

20161116_143256

20161115_073947

20161115_074004

20161115_074021
20161115_144916

20161121_082243

20161115_074027
20161121_082259

20161121_082305

20161121_084707

20161123_092621

20161123_092617

20161121_084654

20161121_084704

20161121_084705

20161123_092603

20161123_092624
20161124_134647
20161124_134652
20161124_134706 

20161124_134717

20161124_134733

20161124_134641

20161124_134702

20161125_090701

20161125_090703

20161125_090706

20161129_141034

20161129_141133

20161124_134641

20161124_134702

20161125_090701

20161125_090703

20161125_090706

20161125_090707

20161125_090710

20161128_083207

20161128_083216

20161128_093444

20161128_083204

20161128_083220

20161128_093447

20161129_141034

20161129_141133

20161129_141135

20161129_141039

20161129_141046

20161129_141058

20161129_141142

20161201_113105

20161201_113110

20161201_113116

20161201_113119

20161201_125917

20161201_130039

20161202_124114

20161201_113112

20161201_125902

20161202_124613

20161202_124619

20161202_124626

20161202_124632

20161205_110252

PRACE NAD WITRAŻAMI W KOŚCIELE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO W SŁUPSKU

20161109_104727(0}

20161205_111338

20161205_111326

20161206_082434

20161205_111340

20161206_082430

20161109_104727

20161109_105532

20161205_111332

20161206_082442

20161206_082445

20161206_082449

20161220_082217

20161209_131224

20161209_131226

20161209_131228

20161213_122453

20161213_122454

20161219_121229

20161219_121232

20161219_121236

20161221_083510

20161221_083519

20161221_083524

20161221_083521

20161220_080627

20161221_084448

20161221_084448

20161221_084453

20161221_084504

20161221_084507

20161221_084509

20161221_084457

20161221_084458

20161221_084515

PRACE NAD KONSERWACJĄ I MALOWANIEM ŚCIAN SKLEPIENIA KOŚCIOŁA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 

PANNY KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO W SŁUPSKU

20161130_094616

20161130_094558

20161130_094553

20161130_094633

20161130_094659

20161130_094647

20161130_094652

20161130_094808

20161130_094833

20161130_094822

20161206_132916

20161130_094815

20161130_094851

20161130_094931

20161130_094932

20161206_133803

20161206_134022

20161206_134036

20161206_134121

20161206_134129

20161206_134141

20161206_133805

20161206_133809

20161206_133813

20161206_133814

20161206_133821

20161206_134042

20161206_134114

20161206_134152

20161206_134204

20161206_134213

20161208_085947

20161208_090111

20161208_090117

20161208_090126

20161208_090139

20170120_135427

20161208_090154

20161208_090248

20161208_090250

20161208_090400

20161208_090447

20161208_090528

20161208_090531

20161208_090736

20170120_135414

20170120_135419

20170120_135430

20170120_135431

20170224_122008

20170202_144644

20170202_144648

20170202_144706

20170202_144712

20170202_144748

20170224_122014

20170228_140540

20170322_133222

20170224_122011

20170224_122019

20170224_122027

20170224_122032

20170228_135354

20170228_140554

20170322_133216

20170322_133226

20170322_133227

20170322_133234

20170322_133237

20170322_133229

20170518_114058

20170518_114828

20170518_114840

20170518_114856

20170518_114904

20170518_121805

20170518_131358

20170518_114922

20170518_121743

20170518_121749

20170518_131339

20170518_131340

20170518_131347

20170518_131416

20170518_131422

20170518_131430

20170518_131443

20170518_131448

20170518_131455

20170518_131756

20170518_131954

20170518_132001

20170518_132037

20170518_132048

20170523_151320

20170523_151357

PRACE NAD WITRAŻAMI W KOŚCIELE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA 

ŚWIĘTEGO W SŁUPSKU

20161230_131114

20161230_131116

20161230_131118

20161230_131120

20170117_092339

20161230_131127

20161230_131129

20161230_131132

20170116_111706

20170116_111737

20170116_111741

20170117_092334

20170124_101012

20170124_101013

20170124_102059

20170131_092409

20170124_102107

20170124_135648

20170124_135652

20170125_085458

20170125_085635

20170125_085638

20170131_092359

20170131_092415

20170131_092415

20170131_092421

20170131_092507

20170131_092508

20170131_092510

20170131_092511

20170131_092512

20170131_092521

20170131_092522

20170131_092524

20170131_092608

20170131_092617

20170131_092648

20170131_092659

20170131_092623

20170131_092625

20170131_092639(0)

20170131_092639

20170131_092643

20170131_092843

20170131_092852

20170206_125526

20170206_125536

20170206_125540

20170206_125546

20170206_125547

20170206_125551

20170206_125619

20170206_125623

20170206_125625

20170322_133100

20170322_133102

20170322_133104