poziom%20EFRR    Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku 
jako elementów europejskiego Szlaku Jakubowego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020, 
Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoUnijne wsparcie dla słupskich zabytków


Proboszczowie dwóch slupskich światyń, będących swego rodzaju wizytówkami miasta, od kilku lat zabiegali o zewnętrzne wsparcie dzieła ratowania zabytków. Kościół najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego zwany Kościolem Mariackim to wielokrotnie przebudowywana bryła architektoniczna powstała w gotyckiej manierze - jej budowę rozpoczęto w XIII wieku.  Kościół Najświetszego Serca Jezusowego pochodzi z drugiej połowy XIX wieku i jest zbudowany z wieloma cechami neogotyku. Około 600 lat różnicy ale potrzeby podobne. Nieubłagany ząb czasu odcisnął swoje piętno na obu kościołach. Ale upływający czas to nie jedyny problem. Oddalone o kilkanaście kilometrów od Słupska Morze Bałtyckie ma duży wpływ na lokalny klimat. Ludziom żyje się tutaj znośnie; dzięki Bałtykowi amplituda temperatury ma łagodny charakter - rzadko zdarzają się trzaskające mrozy lub tropikalne upały. Trzeba jednak wspomnieć o podwyższonej wilgotności powietrza i porywistych wiatrach, które są domeną lokalnego klimatu. Te dwa ostatnie czynniki działają destrukcyjnie na wszystkie słupskie budynki lecz najbardziej na zabytkowe. Dlatego dwa słupskie kościoły, o których traktuje ten tekst, potrzebują pilnej interwencji konserwatorskiej. Gdyby nie chodziło o zabytkową materię, można by  wyburzyć zniszczone fragmenty murów, skuć zagrzybiałe tynki, usunąć spróchniałą więźbę dachową i zastąpić je nowoczesnymi technologiami opartymi na betonie, stali oraz wynalazkach, które są w stanie przetrwać atak nuklearny. Zabytki jednak rządzą się swoimi prawami i każde najdrobniejsze nawet prace remontowe muszą uzyskać "placet" konserwatora.  Oba słupskie kościoły są materialnym świadectwem fragmentu historii dwóch narodów oraz przynajmniej dwóch głównych denominacji religijnych. Mądrością konserwatora (w Słupsku Pani Konserwator) jest przysłowiowe oddzielenie ziarna od plew czyli skrupulatne zachowanie tego, co historycznie cenne i usunięcie tego, co powstało doraźnie, często "systemem AB" (czyt. aby było)... Nikogo nie potrzeba przekonywać, że remonty zabytków generują dużo wyższe koszty niż remonty współczesnych budowli...
Dzięki wsparciu UE projekt remontu słupskich świątyń staje się realny i możliwy. Oprócz tak zwanych "twardych rezultatów" czyli przywróconych do stanu świetności kościołów, wpłynie na wzrost poczucia przynależności do Europy. Oba kościoły leżą na Szlaku Jakubowym.  Według  Goethe'go to właśnie „drogi świętego Jakuba ukształtowały Europę”.
tk