poziom%20EFRR    Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku 
jako elementów europejskiego Szlaku Jakubowego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020, 
Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoWieża kościoła Mariackiego (publikacja)


Wieża jest tym elementem architektury, który zawsze góruje nad innymi. W zależności od okresu historii, stylu architektonicznego czy środowiska kulturowego wieże bywają strzeliste lub przysadziste, zwieńczone ozdobnym hełmem lub nieskomplikowanym okryciem dachowym. Nad panoramą Słupska oprócz różnych wież wznosi się charakterystyczna, rozpoznawalna przez wszystkich mieszkańców miasta wieża kościoła Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego .
 Od 2016 roku realizowany jest projekt pn.: Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów europejskiego Szlaku Jakubowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W harmonogramie projektu jest też ujęty remont wieży kościoła Mariackiego.
Wieża jest  ciekawa pod względem architektonicznym. Tworzy harmonijną całość z nawą kościoła. W bryle wieży można wyróżnić przynajmniej dwa kolory cegieł co wskazuje na przebudowy i remonty w przeszłości. Obecne zwieńczenie wieży jest nawiązaniem do historycznego hełmu, który uległ całkowitemu zniszczeniu podczas II wojny światowej.
Inną ciekawostką zupełnie niezamierzoną przez budowniczych jest odchylenie wieży od pionu w kierunku zachodnim. Według dokładnych pomiarów odchylenie to wynosi 89 centymetrów. Ale to nie wszystko. Jeden z narożników po lewej stronie wieży jest odchylony o 71 centymetrów – w ten sposób wieża jest lekko skręcona na zachód. Odchylenie wieży od pionu można zaobserwować na przyrządach pomiarowych albo biorąc za punkt odniesienia ścianę pobliskiej poczty.
18 grudnia 2009 roku po raz pierwszy od czasów II wojny światowej ruszył umieszczony na wieży kościelnej zegar i zabiły zawieszone tam dzwony. Prowadzony wówczas remont nie dotyczył prac budowlanych. 
Realizowany obecnie projekt zakłada roboty remontowe na wieży i na chórze. Dokonano wymiany instalacji elektrycznej – energia elektryczna jest wykorzystywana nie tylko do oświetlenia ale także do napędu miechów organowych oraz mechanizmów poruszających zegar i wprawiających w ruch dzwony. Stara instalacja elektryczna wykonana była po części z miedzi a po części z aluminium. Stwarzało to duże prawdopodobieństwo powstania pożaru.
Integralną częścią wieży jest tzw. empora, na której znajduje się chór. Remont chóru objął naprawę ścian i tynków – tak jak w pozostałej części kościoła. Kompleksowo zajęto się też stolarką uzupełniając lub wymieniając jej elementy. Naprawa ścian i renowacja stolarki objęła także pozostałą część wieży kościelnej, w której znajdują się schody prowadzące do mechanizmu zegarowego oraz do dzwonów.
W wieży kościelnej zainstalowano nowe witraże, które przyczyniło się do gruntownej zmiany wizerunku. Nowe witraże zamknęły przestrzeń bryły, zabezpieczając ją w ten sposób przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Całość dopełniły zewnętrzne osłony witraży.
Remont wieży kościoła Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Słupsku w ramach wymienionego wyżej projektu pozwoli zrealizować cele z zakresu kultury i turystyki. Wieża ma zostać udostępniona turystom, którzy do tej pory nie mieli możliwości zwiedzania tej części kościoła. Z całą pewnością stanie się to interesującym produktem turystycznym: wejście na krzywa wieżę w Słupsku.
Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego służą między innymi zachowaniu i promocji wartościowych historycznie i kulturowo obiektów, do których z całą pewnością można zaliczyć opisywaną wieżę kościoła. Odnosząc to do Szlaku Świętego Jakuba – kościelne wieże na szlaku są punktami orientacyjnymi na drodze pielgrzymów. Wypada oczekiwać, że właśnie ta opisywana wyżej wieża stanie się znakiem charakterystycznym i dzięki przeprowadzonej renowacji na długo zapadającym w pamięci zwiedzających.