poziom%20EFRR    Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku 
jako elementów europejskiego Szlaku Jakubowego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020, 
Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoHARMONOGRAM PROJEKTU PREZENTUJĄCY POSTĘP PRAC


W okresie od 1 lutego 2017 roku do 8 marca 2017 roku w ramach realizowanego projektu pn. „Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów europejskiego Szlaku Jakubowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

w kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Słupsku wykonano następujący zakres prac tj:
−    w całości konserwację więźby dachowej, 
−    częściowo została zrealizowana konserwacja i malowanie ścian i sklepienia – rusztowania wewnętrzne,
−    rozpoczęto prace nad renowacją witraży,
−    wykonano naprawę odsłoniętych elementów ceglanych – słupy i żebra,
−    a także chór.
natomiast w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku wykonano:
−    w całości dach nad prezbiterium wraz z konstrukcją,
−    a także rozpoczęto pracę nad renowacją ścian elewacji Kościoła,
−    w całości wykonano tynki oraz renowację ścian wieży,
−    oraz schody na wieży,
−    częściowo wykonano remont i przebudowę instalacji elektrycznych,
−    a także naprawę tynków oraz konstrukcji,
−    rozpoczęto pracę nad witrażami,
−    oraz zrealizowano prawie z całości roboty przygotowawcze.

Poniże zdjęcia pokazują realizację powyższych zakresów prac.

KONSERWACJA WIĘŹBY DACHOWEJ KOŚCIOŁA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO W SŁUPSKU
KONSERWACJA I MALOWANIE ŚCIAN I SKLEPIENIA – RUSZTOWANIA WEWNĘTRZNE W KOŚCIELE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO W SŁUPSKU
RENOWACJA WITRAŻY W KOŚCIELE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO W SŁUPSKU
NAPRAWA ODSŁONIĘTYCH ELEMENTÓW CEGLANYCH – SŁUPY I ŻEBRA
W KOŚCIELE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO W SŁUPSKU
CHÓR W KOŚCIELE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO W SŁUPSKU

DACH NAD PREZBITERIUM WRAZ Z KONSTRUKCJĄ – KOŚCIÓŁ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO W SŁUPSKU
PRACĘ NAD RENOWACJĄ ŚCIAN ELEWACJI KOŚCIOŁA KOŚCIÓŁ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO W SŁUPSKU
TYNKI ORAZ RENOWACJĘ ŚCIAN WIEŻY KOŚCIOŁA KOŚCIÓŁ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO W SŁUPSKU
SCHODY NA WIEŻY KOŚCIOŁA KOŚCIÓŁ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO W SŁUPSKU
REMONT I PRZEBUDOWĘ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH KOŚCIOŁA KOŚCIÓŁ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO W SŁUPSKU

NAPRAWA TYNKÓW ORAZ KONSTRUKCJI KOŚCIOŁA KOŚCIÓŁ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO W SŁUPSKUPRACĘ NAD WITRAŻAMI KOŚCIOŁA KOŚCIÓŁ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO W SŁUPSKU
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOŚCIÓŁ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO W SŁUPSKU