poziom%20EFRR    Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku 
jako elementów europejskiego Szlaku Jakubowego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020, 
Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoHARMONOGRAM PROJEKTU PREZENTUJĄCY POSTĘP PRAC


W okresie od 8 marca 2017 roku do 11 kwietnia 2017 roku w ramach realizowanego projektu pn. „Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów europejskiego Szlaku Jakubowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

w kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Słupsku wykonano następujący zakres prac tj:
−    w całości naprawę odsłoniętych elementów ceglanych – słupy i żebra, 
−    częściowo została zrealizowana konserwacja i malowanie ścian i sklepienia – rusztowania wewnętrzne,
−    częściowo zrealizowano prace nad renowacją witraży,
−    a także chórem,
−    rozpoczęto pracę nad robotami remontowymi na chórze.
natomiast w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku wykonano:
−    w całości naprawę tynków oraz konstrukcji,
−    oraz roboty przygotowawcze,
−    rozpoczęto pracę nad witrażami,
−    a także rozpoczęto pracę nad renowacją ścian elewacji Kościoła,
−    w części zrealizowano naprawę odsłoniętych elementów ceglanych- żebra nietynkowane łęki w prześwitach witraży,
−    a także wykończenia tynków wewnętrznych,
−    oraz remont i przebudowa instalacji elektrycznych.
Poniże zdjęcia pokazują realizację powyższych zakresów prac.

NAPRAWĘ ODSŁONIĘTYCH ELEMENTÓW CEGLANYCH – SŁUPY I ŻEBRA KOŚCIOŁA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO W SŁUPSKU
KONSERWACJA I MALOWANIE ŚCIAN I SKLEPIENIA – RUSZTOWANIA WEWNĘTRZNE W KOŚCIELE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO W SŁUPSKU
RENOWACJA WITRAŻY W KOŚCIELE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO W SŁUPSKU
CHÓR W KOŚCIELE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO W SŁUPSKU


ROBOTY REMONTOWE NA CHÓRZE W KOŚCIELE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO W SŁUPSKUNAPRAWA TYNKÓW ORAZ KONSTRUKCJI – KOŚCIÓŁ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO W SŁUPSKU
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOŚCIOŁA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO W SŁUPSKU
PRACĘ NAD WITRAŻAMI  KOŚCIÓŁ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO W SŁUPSKU
NAPRAWA ODSŁONIĘTYCH ELEMENTÓW CEGLANYCH- ŻEBRA NIETYNKOWANE ŁĘKI W PRZEŚWITACH WITRAŻY KOŚCIOŁA KOŚCIÓŁ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO W SŁUPSKUWYKOŃCZENIA TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH  KOŚCIÓŁ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO W SŁUPSKU
REMONT I PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH KOŚCIÓŁ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO W SŁUPSKU