poziom%20EFRR    Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku 
jako elementów europejskiego Szlaku Jakubowego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020, 
Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoHARMONOGRAM PROJEKTU PREZENTUJĄCY POSTĘP PRAC


W okresie od 22 czerwca 2017 roku do 19 lipca 2017 roku w ramach realizowanego projektu pn. „Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów europejskiego Szlaku Jakubowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

w kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Słupsku wykonano następujący zakres prac tj:
−    roboty remontowe na chórze,
−    a także chór,
−    renowację witraży,
−    oraz rozpoczęto pracę nad osłonami witraży.
natomiast w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku wykonano:
−    rozpoczęto pracę nad polichromią sufitową oraz ścienna prezbiterium,
−    częściowo wykonano pracę nad osłonami witraży,
−    oraz renowację stolarki drzwiowej zewnętrznej.
Poniże zdjęcia pokazują realizację powyższych zakresów prac.

ROBOTY REMONTOWE NA CHÓRZE KOŚCIOŁA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO W SŁUPSKU
CHÓR W KOŚCIELE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO W SŁUPSKURENOWACJĘ WITRAŻY W KOŚCIELE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO W SŁUPSKUOSŁONY WITRAŻY W KOŚCIELE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO W SŁUPSKU
PRACĘ NAD POLICHROMIĄ SUFITOWĄ ORAZ ŚCIENNA PREZBITERIUM – KOŚCIÓŁ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO W SŁUPSKU
PRACĘ NAD OSŁONAMI WITRAŻY KOŚCIOŁA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO W SŁUPSKU
   POLICHROMIA SUFITOWA ORAZ ŚCIENNA PREZBITERIUM KOŚCIÓŁ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO W SŁUPSKU

17_mariacki_oslony_1


RENOWACJA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ KOŚCIÓŁ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO W SŁUPSKU