poziom%20EFRR    Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku 
jako elementów europejskiego Szlaku Jakubowego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020, 
Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegokrawczyk

Wywiad z Księdzem Proboszczem 

Zbigniewem Krawczykiem 

(27 lipca 2016 r.)


- Księże Proboszczu przed chwilą podpisano umowę. Zgodnie z jej zapisem kościół Mariacki w Słupsku otrzyma kilkumilionowe wsparcie na kompleksowy remont wnętrza ale pozostaje jeszcze kwestia tak zwanego "wkładu własnego". Czy można prosić o informację, w jaki sposób zamierza się ksiądz uporać z tym problemem?
- Czterysta tysięcy złotych zagwarantowało nam miasto...
- No tak. 400 tysięcy to poważna suma ale to nie jest nawet 1/4 wkładu własnego. A reszta?
- Resztę mamy mieć...
- Czyli istnieje ewentualność, że nie uzbieracie tego wkładu własnego i te pieniądze przepadną... Czy parafianie są ofiarni?
- Parafianie są bardzo ofiarni. Jesteśmy teraz w trakcie remontu domu CARITAS. Na ten cel zebrano już, ku mojemu zaskoczeniu, dużą kwotę, tj. około 16 tysięcy złotych. Według mnie to jest dużo. Chociaż parafia jest bardzo duża, jest też uboga. To jest niemożliwe, żebyśmy zebrali 1,8 mln złotych od wiernych. To przekracza nasze możliwości. Szukamy więc innych źródeł, które zapewnią nam potrzebną kwotę. Jestem dobrej myśli. Zobowiązałem się do tego, żeby te pieniadze były... inaczej nie podpisywałbym umowy.
- Dziękuję za rozmowę.