poziom%20EFRR


    Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku 
jako elementów europejskiego Szlaku Jakubowego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020, 
Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoRealizacja projektu w mediach regionalnych


O projekcie restauracji dwóch słupskich kościołów informują lokalne media. Remont świątyń na taką skalę jest w Słupsku precedensem. Poniżej zamieszczone zostały linki do różnych miejsc w sieci, w których znajduje się przekaz na temat remontu kościołów:

1. Głos Pomorza glos_pomorza 1 - artykuł (29 grudnia 2015 r.), 2 - artykuł (27 lipca 2016 r.), 3 - artykuł (14 kwietnia 2017 r.), 4 - artykuł (26 maja 2017 r.)
2. Radio Koszalin
radio_koszalin
1 - artykuł (13 marca 2017 r.), 2 - artykuł (22 maja 2017 r.)
3. Radio Gdańsk
radio_gdansk
artykuł (24 maja 2017 r.)
4. TVP.PL
tvp_pl
artykuł (22 maja 2017 r.)
5. TVN24
tvn24
filmik (26 maja 2017 r.)
6. YouTube
youtube
filmik (14 kwietnia 2017 r.)