poziom%20EFRR


    Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku 
jako elementów europejskiego Szlaku Jakubowego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020, 
Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoWidoczne efekty realizacji projektu


Prace przy realizacji projektu postępują zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Widać już efekty - oba słupskie kościoły nabierają blasku. Poniżej przedstawione zostały ilustracje przedstawiające elementy architektury kościołów przed remontem i po wykonaniu prac renowacyjnych. Ilustracji będzie z czasem przybywać. Zachęcamy jednak do odwiedzenia obu świątyń, aby na własne oczy przekonać się o rozmachu i efektach prac.

Apsyda kościoła Najświetszego Serca Jezusowego
porownanie_1 porownanie_2
Przed remontem Po renowacji elewacji i pokrycia dachowego
Sklepienie nawy głównej kościoła Mariackiego
mariacki_sklepienie porownanie_3
Przed remontem Po remoncie
Otwory okienne w kościele Najświetszego Serca Jezusowego
nsj_okno_1 nsj_okno_2
Przed remontem Po remoncie
Jedna ze ścian kościoła Najświetszego Serca Jezusowego
nsj_sciana_1 NSJ_sciana_2
Przed remontem Po remoncie

Dotychczasowe efekty remontu w kościele Mariackim
mariacki_31mariacki_29mariacki_20
Witraże zostały poddane renowacji odzyskując swój pierwotny koloryt i przejrzystość
  mariacki_30mariacki_24mariacki_23
mariacki_22mariacki_21mariacki_17
Dokonano konserwacji i malowania ścian kościoła, naprawiono i przywrócono pierwotne piękno odsłoniętym elementom ceglanym: słupom i żebrom nietynkowanym
mariacki_34mariacki_33mariacki_13
Dokonano rekonstrukcji zabytkowych drzwi

Dotychczasowe efekty remontu w kościele Najświętszego Serca Jezusowego
nsj_16
Zmieniono formułę oświetlenia kościoła pozostawiając na jego środku jeden zabytkowy żyrandol, a pozostałe źródła światła dyskretnie podkreślają formę i piękno elementów architektonicznych, rozświetlając jednocześnie wnętrze świątyni 
nsj_15nsj_14nsj_13
nsj_10.nsj_9nsj_8
Dokonano gruntownego remontu sfatygowanych i zagrzybionych tynków kładąc w ich miejsce nowe (pod tynkami ukryta jest nowa instalacja elektryczna). Ściany kościoła zostały odmalowane, a witraże umieszczone w otworach okiennych uzupełnione, odnowione i zaopatrzone w systemy odprowadzające wodę.
nsj_18nsj_17
Dokonano rekonstrukcji drzwi wejściowych do kościoła oraz drzwi wewnętrznych

W końcowych dniach sierpnia 2017 roku tempa nabrały prace malarskie wewnątrz koscioła Najświetszego Serca Jezusowego w Słupsku. Malowane są drewniane elementy konstrukcyjne (oprócz pomalowanego wczesniej sklepienia). Kosciół nabiera nowej, a w zasadzie należałoby napisać pierwotnej estetyki.
IMG_20170825_143617
Prace malarskie w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku