poziom%20EFRR


    Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku 
jako elementów europejskiego Szlaku Jakubowego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020, 
Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoFestyn, festyn...

18 czerwca 2017 roku na placu przy kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku odbył się Festyn Parafialny promujący realizację projektu „Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów europejskiego Szlaku Jakubowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3; Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Podczas festynu czynny był punkt informacyjny. Osoby były na bieżąco informowane o założeniach projektu oraz o zaawansowaniu prac związanych z remontem kościołów. Dodatkową atrakcją była możliwość zwiedzenia wyremontowanej wieży kościoła Najświętszego Serca Jezusowego do poziomu dzwonów. Na co dzień wieża ta nie jest udostępniona do zwiedzania. Oprócz wymienionych wcześniej punktów programu podczas festynu odbyły się występy artystyczne, konkursy dla dzieci, konkursy o charakterze sportowym; funkcjonowały także stoiska gastronomiczne. Około 120 osób uzyskało informacje na temat realizowanego projektu. Trzeba także dodać, że impreza ta miała wybitnie integracyjny charakter – aby osiągnąć cel, trzeba zjednoczyć wysiłki wielu, tak w skali społeczności parafii, jak i w skali całej Europy.

Festyn_01

Festyn_02

Festyn_03

Festyn_04

Festyn_05

Festyn_06

Festyn_07

Festyn_09

Festyn_10

Festyn_11

Festyn_12