poziom%20EFRR    Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku 
jako elementów europejskiego Szlaku Jakubowego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020, 
Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegobutton_strona-glowna-aktualnosci
button_o-projekcie button_szlak-jakubowy
button_kosciol-mariacki
button_kosciol-serca-jezusowego
KOŚCIÓŁ MARIACKI

kosciol_mariacki_1

Kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Słupsku

Kościół Mariacki w Słupsku – kościół pw. NMP Królowej Różańca Świętego – trójnawowy, wzniesiony w XIII w. w stylu gotyckim, później przebudowywany.

Jego budowa rozpoczęła się w latach 1276 i 1280. Po prawdopodobnych zniszczeniach został odbudowany w 1350. Podczas pożaru miasta w 1476 został zniszczony, po czym odbudowany w znacznie okazalszej formie. W 1803 całkowicie zostały rozebrane kaplice od strony północnej. W 1853 została dokonana radykalna przebudowa kościoła. Wewnątrz m.in. ciekawa barokowa ambona, gotycka grupa pasyjna, współczesne witraże.

Remonty i rekonstrukcje

W 2004 zrekonstruowano barokową głowicę wieży kościoła, która ucierpiała po wielkim pożarze miasta w 1945 po wkroczeniu Armii Czerwonej do Słupska. Część funduszy na rekonstrukcję pochodziła ze zbiórki publicznej, reszta od sponsorów i Urzędu Miasta. W 2009 przywrócono nieistniejące od II wojny światowej zegary na wieży i zsynchronizowane z nimi dzwony.

Ciekawostki

Słupski kościół mariacki jest zorientowany geograficznie: jego ołtarz znajduje się po stronie wschodniej, wieża - po zachodniej; linia symetrii nawy głównej przebiega w osi Wschód-Zachód. Na początku lat siedemdziesiątych XX wieku były plany, aby kościół mariacki był katedrą nowej diecezji. Wieża Kościoła NMP w Słupsku odchylona jest od pionu w kierunku pd-zach o ok. 90 cm.

kosciol_mariacki_2

Kościół na starych rycinach

kosciol_mariacki_3


kosciol_mariacki_4


kosciol_mariacki_5

(opracowano na podstawie: Wikipedia, fotopolska)

Więcej informacji o kościele na stronie internetowej Kościoła Mariackiego w Słupsku - kliknij

  Baner_1


Copyright © Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Słupsku & Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku


mapa_dotacji